Apr 28, 2011

Kimdir müqəssir? Firuzə Mahmudlu yazdı


Yenə düşüncə inqilabı haqda…. Keçən dəfə də demişdim, ki təhsildə rüşvət ənənəsinin ayaq tutub yeriməsi və adi hala çevrilməsi hökümətin, eyni zamanda və daha çox tələbələrdən asılıdır. Keçən dəfə demişdim ki, əgər tələbə rüzvət vermək istəmirsə, həqiqətən bilik əldə etmək istəyirsə, pul verib qiymət yox bilik “almaq”istəyirsə rektorluğun qarşısına toplaşıb etiraz etməlidir. Illərdir bunu heç bir universitet tələbələri etmirsə demək, günahı biraz da onlarda axtarmaq lazımdır. Yəqin belə sərf edir.