Feb 3, 2013

"N!da" - demokratiyaya layiqliyimizin sübutu


Azad və ədalətli seçki demokratiyanın ürəyidir. Bunu hiss eləmək üçün azad və ədalətli seçkisi olan heç olmasa kiçik bir cəmiyyətdə, qrupda fəaliyyət göstərmək lazımdır. Mən belə bir cəmiyyətdəyəm.

2010-cu ilin axırlarında Bakıda bir qrup gəncin arasında "Partizan" ideyası yaranmışdı. 2011-ci ilin əvvəllərində hələ tam formalaşmamış qrup bir az da genişləndi və yeni üzvlər yeni ideyalar irəli sürdülər. Nəhayət 2011-ci il fevralın 4ü təsis konfransı oldu. Təşkilatın adı, təşkilati-hüquqi forması və yalnız gənclərə, yoxsa digər insanlara da yönəlməsi ayrı-ayrılıqda səs qoyuldu. 3 səsvermənin nəticəsində belə bir ad meydana çıxdı: "N!da" Vətəndaş Hərəkatı.