Nov 24, 2016

“Müxalifət Nazirliyi”nin 2 "centlmen"i

Bir var statistika, ümumi kənardan baxış, bir də var, insan taleyi, hər bir fərdin hiss etdikləri, yaşadıqları. Biri realist, biri isə moralist yanaşmadır.

23 il bitib artıq, 24-cü ildir. Biz eyni rejimdə gedirik. Realist yanaşma ilə siyasi həyatda dəyişən çox az şey var, moralist yanaşmaya görə isə çox şey dəyişib.

Bir qrup insan 23 il əvvəl hərbi çevriliş vasitəsilə hakimiyyəti qəsb edib, o zaman əhalinin əhəmiyyətli hissəsi bu xuntaya qarşı müxalifətə keçdi. Xuntanın başında isə KQB, Rusiya general-mayoru dururdu, çox ağıllı idi, müxalifətin bir marginal qrupdan ibarət olmadığını görürdü və ona görə də onlarla hesablaşırdı. Bu vəziyyət generalın ölümünə qədər davam etdi. Lakin məsələ burasındadır ki, o ölənə qədər həmin müxalifətin rəhbərləri də onunla heablaşır və bir centlmen razılaşmasına əsasən, onun hakimiyyətinin devrilməsi üçün potensiallarından istifadə etmirdilər.

Bəzən seçkilər zamanı müxalifətin birləşib hakimiyyəti devirmək potensialının olduğu məlum olurdu. Amma hər dəfə ortaya bir müxalifət lideri çıxır, öz arxasınca gələn yüz minlərlə insanı bu birləşmə prosesindən kənar qoyur, generalın növbəti qələbəsi üçün münbit şərait yaradırdı. Növbəti seçkidə bu müxalifət lideri birləşmənin təəssübkeşi kimi çıxış edir, bu zaman öz kütləsini birəşmə prosesindən kənarda saxlamaq obrazını başqa aktyor öz üzərinə götürürdü.